rady

Jak správně postupovat při koupi plastové nádrže - jímky, septiku, čov či vodoměrné šachty?

Naše firma se zabývá výrobou kvalitních plastových nádrží především pro domácnosti a průmyslové objekty. Správná volba dodavatele plastových jímek, plastových septiků a ostatních typů nádrží není jednoduchá. Výrobců těchto nádrží je velké množství. Důležité při výrobě jímek či septiků je použití správného materiálu a správné technologie. Sváry plastových jímek či septiků by měli být extrudované a spojování desek by mělo probíhat metodou na tupo. Na výrobu je tedy za potřebí mít kvalitní extrudéry a svařovací pravítko - jelikož technologie na výrobu jímek, čov, septiků je nákladná velké množství výrobců svařuje jímky, septik pomocí horkovzdušných pistolí, kde je pevnost sváru mizivá a poté dochází k praskání sváru a borcení nádrží. Svářeč plastových nádrží by měl být držitelem svářečského oprávnění.

Plánujete vybudování odpadní plastové jímky a nevíte jaký objem zvolit??

Při výpočtu objemu jímky je vhodné použít vzorec V=N*Q*T. Kdy platí, že N je počet obyvatel využívající jímku, Q je průměrná denní spotřeba vody na osobu za den a T je požadovaný interval vyvážení. Po dosazení nám vyjde požadovaný objem nádrže. Tento výpočet se řídí dle ČSN. Pokud tedy máme požadavek, že jímku chceme vyvážet max. 1xměsíčě, v domě bydlí 4 osoby (2 dětí + 2 dospělí) a průměrná spotřeba vody na osobu/den je 100l budeme potřebovat jímku o objemu alespoň 12m3 (30dní x 4 osoby x 100l). Důležité je také zjistit jaký fekální vůz v dané lokalitě jezdí, standardní objemy fekálních vozů jsou od 6 do 12m3.  V našem sortimentu výrobků naleznete jímky od objemu 1m3 až do objemu 20m3. Nejčastějším objemem k rodinným domům jsou jímky o objemu 12m3 a jímky objem 8m3. U rekreačních objektů jako jsou chatu a chalupy jsou nejprodávanější jímky o objemu 3m3, jímky o objemu 4m3 a jímky 6m3.

Koupili jste chatu a budete řešit nové odpady a nevíte kam s nimi??

V případě nakládání s odpadními vodami u chat, chalup a jiných rekreačních objektů se jako řešení nabízejí plastové jímky, plastové septiky nebo čistírny odpadních vod. Prvním parametrem jak se správně rozhodnout, je zjistit si na daném schvalovacím orgánu, co v dané lokalitě je možné vybudovat. U jímek není většinou problém, jelikož se nejedná o vodní dílo stačí u jímek pouze ohláška. U septiku a čistíren odpadních vod je situace poněkud složitější, jelikož se jedná o vodní dílo je nutné vydání stavebního povolení. Vodoprávní úřad poté na základě stavebního povolení vydá povolení k vypouštění odpadních vod. Na vyžádání Vám rádi zašleme potřebné formuláře k dané problematice.

U rekreačních objektů - chat a chalup je nevýhodou přerušovaný provoz, tudíž čistírna odpadních vod není vhodným řešením. O čov je nutné se starat, jinak se zní stane horší septik. Čistírny odpadních vod jsou vhodné k objektům s trvalým pobytem, je nutné kontrolovat provoz čov. U tříkomorového septiku s pískovým nebo biologickým filtrem je výhodou, že je možné dosahovat vysoké účinnosti čištění i při přerušovaném provozu. Jímku je vhodné řešit v případě, že vám příslušní státní orgán výstavbu septik s pískovým filtrem nepovolí.

Mám vybranou jímku (septik) a nevím jaké provedení mám zvolit?

Jímky a septiky se vyrábějí ve třech konstrukčních provedeních - samonosné k obsypání zeminou, k obetonování a dvouplášťové provedení. Samonosné provedení jímky či septiku je vhodné usadit do míst, kde není výskyt spodních vod, není zde jílovité podloží a není požadavek na pojezdovost jímky. Samonosné jímky není vhodné usazovat do blízkosti příjezdových cest k objektu. Ideální místo pro usazení samonosné jímky či septiku je zelená plocha. Konstrukční řešení jímka či septik k obetonováníje vhodné usadit do míst s možným výskytem vyššího statického zatížení, tedy do míst kdy septik či jímka bude usazena v těsné blízkosti pozemní komunikace nebo bude jímka či septik usazena v příjezdové cestě k objektu. Jímka či septik v dvouplášťovém provedení jsou vhodné do míst s výskytem spodní vody, dvouplášťové provedení je možné usadit i do míst s vyšším statickým zatížením. Dvouplášťové provedení má navíc od provedení k obetonování vnější plášť, který je vodotěsný tudíž se spodní vody nedostanou k betonu.

Využití dešťových vod

Máte zájem o akumulaci dešťových vod?? Vhodným řešením je koupě plastové jímky (nádrže) na dešťovou vodu. Velikost jímky (nádrže) na dešťovou vodu záleží jednak na velikosti střechy, která bude dešťovou vodu stahovat do plastové jímky. V tabulce naleznete orientační objemu jímky na vodu dle rozlohy střechy. Jímky na vodu lze pořídit v samonosné konstrukci, v konstrukci k obetonování a v dvouplášťovém provedení. Jímka na vodu je osazena přítokovým a odtokovým potrubím a přípravou pro čerpadlo. Jímku na vodu je možné vybavit šachtou pro umístění domácí vodárny a filtrem pro zachycení hrubých nečistot. Užitkovou vodu je možné využít na: zálivku zahrady, jako užitkovou vodu, splachování WC nebo praní prádla.

Rádi vám poradíme také s výběrem, koupí či usazením vodoměrné šachty, pískového filtrušachty na vrtpřečerpávací jímkypožární nádržeretenční nádrže odlučovače tuku.

Plocha střechy v m2 Objem jímky na vodu
50 m2 jímka na vodu 2-3m3
80 m2 jímka na vodu 2,5-3,5m3
120 m2 jímka na vodu 4-5m3
150 m2 jímka na vodu 5-6m3
180 m2 jímka na vodu 6-7m3
200 m2 jímka na vodu 7-8m3
220 m2 jímka na vodu 8-9m3
250 m2 jímka na vodu 9-10m3

úhrn srážek v čr

Jak poznat kvalitní plast?

Mnoho z vás již ví, že není plast jako plast. Existuje široká paleta různých plastů, přičemž na výrobu jímek, nádrží a septiků a se používá především polypropylen a polyethylen.

My pro vás vyrábíme především polypropylenové nádrže, protože vlastnosti polypropylenu jsou pro podzemní instalace vhodnější, než u polyethylenu. Ale on dokonce není polypropylen jako polypropylen

Konstrukční polypropylen je kvalitní plast, který je minimálně ze 40% vyroben z čistého PP regranulátu a maximálně ze 60% vyroben z odpadu při vzniku čistých PP desek. Tento plast poznáte sami podle barvy, jedná se o odstíny šedé - z těchto pro vás vyrábíme my. Technický polypropylen je pouze recyklátem PP odpadů. Jsou v něm tedy obsaženy nečistoty a hrozí i příměsi jiných druhů plastů. Proto je tento materiál na výrobu jímek, septiků a jiných nádrží poměrně nevhodný. Bohužel se však stále častěji používá také. Sami jej poznáte podle toho, že má černou nebo hnědou barvu, poslední dobou se již dobarvuje také na oranžovou, aby nebylo poznat, že se jedná o recyklát.

 
Novinky
Zaváděcí ceny - šachty na vrt
28.07.2015 | Spustili jsme pro Vás také prodej šachet na vrtané studny, který do konce léta 2015 běží za akční ceny. Sleva na šachty platí do 30.9.2015
Zahájení prodeje za podzimní akční ceny!
16.10.2014 | Využijte naší aktuální slevové akce na vybrané jímky a septiky, která platí pouze na podzim 2014! Možnost objednání za letošní akční ceny a dodání na jaře 2015. Doprava ...více >>
Nejprodávanější nádrž!
19.02.2014 | Nejprodávanější typem nádrže je samonosná jímka. Plastová samonosná jímka slouží k jímání odpadních případně dešťových vod. Jímka nebo-li žumpa najde své ...více >>

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.