čistírna odpadních vod

Popis zařízení

Čistírna odpadních vod (ČOV) plní funkci přečištění odpadních vod z napojeného objektu. Čistírna odpadních vod (ČOV)je vhodným řešením k rodinným domům, kde není možné se napojit na kanalizaci. 

 

 

 

Konstrukce

Čistírny odpadních vod (ČOV) jsou vyráběny jako plastové nádrže kruhového tvaru. Uvnitř čistírny odpadních vod (ČOV) jsou umístěny technologické přepážky. Víko na čistírnu odpadních vod je standardně zelený poklop z materiálu PE. Konstrukčně je čistírna odpadních vod (ČOV) řešena jako samonosná k obsypu zeminou. V případě, že se v místech vyskytuje spodní voda je nutné upozornit výrobce. 

Rozměry

parametry čistírny odpadních vod AT6

Akční cenová nabídka na čistírnu AT6 za bezkonkurenční cenu 37 900,-Kč (bez DPH)

cena obsahuje: kompletní technologii čov, dmychadlo, poklop s UV zelené barvy, doprava na místo ZDARMA

Materiály

Čistírna odpadních vod je vyrobena z polypropylenu o síle 8mm – dno i plášť čov. Poklop čistírny odpadních vod je z polyetylenu odolnému proti UV záření. Součástí čistírny odpadních vod je i dmychadlo.  

Provoz

Čistírnu odpadních vod je nutné alespoň 1x týdně vizuálně zkontrolovat a v případě potřeby provést vyčištění některých částí.

Popis Funkce

Odpadní voda se prvně dostane do neprovzdušňované komory, kde dojde k biologickému odbourání dusíku a jsou vytvořeny podmínky pro biologické odbourávání fosforu, dále zde dochází k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a rozklad tuhého znečištění.

Dále odpadní voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného aktivačního prostoru (2) s nízkozatěžovanou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor neboli dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěny mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinné aerační elementy.

Dalším stupněm čištění je separace (s jednoduchou a rušenou sedimentací)(3), kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku, nebo se recykluje a odsazený aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. Pro zvýšení výkonu ČOV a z důvodu zabránění vyplavování aktivního kalu z ČOV je na odtokovém potrubí namontováno zařízení(4), které vytváří akumulační zónu s kapacitou odtoku 160 l/hod.

Výhody
  • Zaručená vodotěsnost
  • Nízké provozní náklady
  • Snadná manipulace
  • Tichý a bezzápachový chod

Rádi vám pomůžeme a poradíme jak správně postupovat při koupi čistírny odpadních vod (ČOV).

 
Novinky
Zaváděcí ceny - šachty na vrt
28.07.2015 | Spustili jsme pro Vás také prodej šachet na vrtané studny, který do konce léta 2015 běží za akční ceny. Sleva na šachty platí do 30.9.2015
Zahájení prodeje za podzimní akční ceny!
16.10.2014 | Využijte naší aktuální slevové akce na vybrané jímky a septiky, která platí pouze na podzim 2014! Možnost objednání za letošní akční ceny a dodání na jaře 2015. Doprava ...více >>
Nejprodávanější nádrž!
19.02.2014 | Nejprodávanější typem nádrže je samonosná jímka. Plastová samonosná jímka slouží k jímání odpadních případně dešťových vod. Jímka nebo-li žumpa najde své ...více >>

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.