pískový filtr

Popis zařízení

Zemní (pískový) filtr plní funkci mechanicko-biologického dočištění odpadních vod z domácností, chat, chalup, penzionů, provozoven a dalších objektů. Pískový filtr slouží jako další stupeň čištění odpadní vody za biologický septik nebo čistírnu odpadních vod. Přečištěné odpadní vody lze poté vypouštět dle místních podmínek do vodoteče, kanalizace.

 

Konstrukce

Pískové filtry jsou vyráběny jako plastové nádrže hranatého tvaru se zaoblenými rohy. Nádrž je osazena přítokovým a odtokovým potrubím ve velikostech DN110 až DN125, záleží na zvoleném typu pískového filtru. Uvnitř nádrže je osazena drenážní trubka, rozvodné kolena a segmenty zajišťující polohu drenáží. Na odtokové straně filtru vyúsťuje potrubí z nátokové i odtokové drenáže, na které je napojen větrací komínek. Ten slouží k provzdušnění filtračního prostoru a přispívá ke správné funkci zařízení.  

 

Rozměry

Usazení
  • Nádrž pískového filtru musí být osazena na betonové lože o tloušťce minimálně 10cm. Lože musí přesahovat okraj filtru minimálně o 20cm.
  • Betonová deska musí být vodorovná, v případě vyšší hladiny spodní vody musí být nádrž osazena do suchého betonu (s následným dalším obetonováním nádrže).
  • Filtr se usadí na připravenou desku a natočí tak, aby souhlasil směr nátoku a odtoku
  • Odpovědná osoba napojí nátokové a odtokové pískového (zemního) filtru potrubí, pod potrubím je potřeba ručně hutnit podsyp, aby nedošlo k pozdějšímu propadnutí potrubí nebo jeho rozpojení
  • Pískový filtr se začne plnit filtrační náplní
  • Provede se zásyp odtokového drenážního potrubí štěrkem frakce 8/16 do výše 5cm nad horní hranu potrubí
  • Následně se pískový filtr plní pískem frakce 2-4mm do ½ výšky filtru
  • Dále se začne, obsypem i z vnější strany filtru, aby byl vytvořen protitlak na stěny pískového filtru a nedošlo k jeho deformaci
  • Po dosypání pískem až po spodní hranu horního drenážního potrubí se provede obsyp drenážního potrubí štěrkem frakce 8/16 do výše 5cm nad horní hranu potrubí
  • Zakrytí filtru geotextílií a PE folií (brání nežádoucímu vnikání povrchové vody).
Materiály

Tělo nádrže pískového filtru je vyrobeno z PP desek. Nátok a odtok je osazen HT potrubím. Drenážní potrubí je ohebná drenážní trubka PVC. Kryt filtru je PE folie.

Popis Funkce

Přečištěná odpadní voda je z biologického septiku či z domácí čistírny odpadních vod přiváděna na filtr do nátokového drenážního potrubí, kterým je rozváděna po celé ploše filtru. Voda gravitačně protéká pískovou filtrační náplní, kde dochází k zachycení zbytkového organického znečištění. Odtok přečištěné odpadní vody je proveden sběrným drenážním potrubím umístěným na dně nádrže. Zemní filtr je určen k dočišťování pouze odpadních splaškových vod!!

Poradíme a pomůžeme vám rádi jak správně postupovat při koupi pískového filtru.

 

Výhody

-jednoduchá instalace

- při správném provozu výměna filtrační náplně 1x za 10let

- plní funkci i při přerušovaném provozu

- nulové náklady na elektrický proud

 
Novinky
Zaváděcí ceny - šachty na vrt
28.07.2015 | Spustili jsme pro Vás také prodej šachet na vrtané studny, který do konce léta 2015 běží za akční ceny. Sleva na šachty platí do 30.9.2015
Zahájení prodeje za podzimní akční ceny!
16.10.2014 | Využijte naší aktuální slevové akce na vybrané jímky a septiky, která platí pouze na podzim 2014! Možnost objednání za letošní akční ceny a dodání na jaře 2015. Doprava ...více >>
Nejprodávanější nádrž!
19.02.2014 | Nejprodávanější typem nádrže je samonosná jímka. Plastová samonosná jímka slouží k jímání odpadních případně dešťových vod. Jímka nebo-li žumpa najde své ...více >>

Špaček plast s.r.o.
Brněnská 58, 674 01 Třebíč
tel. +420 721 321 757 (volejte nonstop)

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.